Intenzivní kurz programování C# a SQL

→ Detail kurzu

individuální konzultace

možnost PLACENÉ stáže

VIDEOZÁZNAMY Z VÝUKY

3 MĚSÍCE VÝUKY

PŘÍPRAVA NA POHOVOR


Kdy:

15. 9. 2020 - 22. 12. 2020
C# v úterý a SQL v pondělí

Kde:

Starobrněnská 18, Brno

Cena:

18 990 Kč

Anotace:

Jedinečný kurz kombinující kurz programování v C# a kurz relačních databází a SQL doplněný o bonusovou lekci zabývající se propojením obou technologií. Tento kurz si klade za cíl připravit absolventy na pozici junior programátora.


Předpoklady:

Základní zkušenost s programováním v jakémkoliv jazyce.

Obsah kurzu

15. 9. C#

Základy

 • Vývojové prostředí
 • Syntaxe
 • Struktura C# kódu
 • Primitivní datové typy
 • Funkce a jejich parametry
 • Práce s konzolí

22. 9. C#

Objektově orientované programování 1

 • Referenční a hodnotové typy
 • Třídy a struktury
 • Dědičnost, zapouzdření, polymorfismus
 • Abstraktní třídy
 • Overriding, overloading

6. 10. C#

Objektově orientované programování 2

 • Rozhraní
 • Generické datové typy
 • Praktické příklady

13. 10. C#

Pole, kolekce a základní datové struktury

 • Pole, vícerozměrná pole
 • Seznamy, slovníky a množiny
 • Rozhraní pro kolekce

20. 10. C#

Algoritmy, složitost a datové struktury

 • Složitost algoritmů
 • Základní algoritmy
 • Rekurze, její výhody i nevýhody
 • Pokročilé datové struktury

27. 10. C#

Procvičování 1

Lekce je pojatá jako workshop během něhož si účastníci zkusí vyřešit jednoduché programovací úkoly a hry.

3. 11. C#

Funkcionální programování a LINQ

 • Lambda výrazy
 • Extension metody
 • Vyhledávání, filtrace a projekce dat
 • Líné vyhodnocování

9. 11. SQL

Relační databáze a tabulky

 • Rozdělení databázových systémů
 • Nejčastější zástupci databází
 • Tabulky
 • Datové typy
 • Primární klíče
 • Základní operace s daty

10. 11. C#

I/O operace a zpracování výjmek

 • Práce s souborovým systémem
 • Serializace objektů
 • Zpracování výjmek
 • Best practices pro práci s výjimkami

16. 11. SQL

Propojení dat a vazby

 • Provázání tabulek a cizí klíče
 • Normalizace dat
 • Návrh databázové struktury
 • Dotazy nad více tabulkami

17. 11. C#

Procvičování 2

Navážeme na předchozí procvičování a budeme rozšiřovat aplikaci z minula. Soustředíme se na I/O operace.

23. 11. SQL

Pokročilé dotazy

 • Agregace dat a seskupování
 • Vnořené dotazy
 • Pohledy
 • Materializované pohledy

24. 11. C#

Události a delegáti

 • Delagáti
 • Práce s událostmi
 • Praktické použití při práci s UI

30. 11. SQL

Funkce a procedurální SQL

 • Procedury
 • Funkce
 • Triggery
 • Procedurální SQL

1. 12. C#

Tvorba GUI aplikací, WPF

 • Tvorba GUI
 • Praktická část

7. 12. SQL

Optimializace výkonu a transakce

 • Indexy
 • Transakce
 • Partitioning
 • Databázový cluster

8. 12. C#

Clean code, opakování

 • Best practices pro tvorbu kódu
 • Symptomy špatného kódu
 • Clean code
 • Opakování

14. 12. C# + SQL

Praktická lekce 1

V této lekci se podíváme na vzájemné propojení relačních databází a jazyka C#.

15. 12. C#

Praktická lekce 1

Během lekce budeme vytvářet předem domluvenou aplikaci, řešit programovací úkoly a revidovat zdrojový kód studentů.

22. 12. C#

Praktická lekce 2

Během lekce budeme vytvářet předem domluvenou aplikaci, řešit programovací úkoly a revidovat zdrojový kód studentů.

5. 1. Pohovor

Časté otázky na pohovoru

Během této lekce se zaměříme na nejčastější otázky na pohovoru týkající se C#, .NETu a SQL.

Nepovinné

Kariérní poradenství a příprava na pohovor

 • Karierní poradenství
 • Pohovor na zkoušku
 • Revize životopisu a linkedin profilu
Profil absolventa

Absolvent kurzu ovládá základy programovacího jazyka C# a SQL, orientuje se v programátorské terminologii, je schopen řešit jednoduché algoritmické problémy, a samostatně vytvářet aplikace využívající relační databázi. Pokud je kurz doplněn o samostudium a konzultace, absolvent je připraven hlásit se na pozici junior programátora.Časté otázky

Kurz je vhodný pro každého, kdo  má zájem o programování a chce se naučit programovací jazyk s širokým uplatněním na trhu. Mezi účastníky kurzu mohou patřit absolventi technických oborů, kteří by rádi začali v IT, studenti informatiky se zájmem o nový programovací jazyk, testeři a pracovníci supportu, kteří by rádi začali pracovat jako programátoři.

Kurz bude probíhat formou prezenční výuky doplněné o nepovinné úkoly a testy dostupné v elearningu a individuální konzultace s lektory. Veškeré materiály a záznamy z lekcí budou zveřejněny v našem elearningu.

C# je moderní programovací jazyk s širokým uplatněním na trhu práce. Jen v Brně ho poptávají firmy jako Solarwinds, Oracle, FNZ, Honeywell, YSoft, Thermo Fisher Scientific, Cleverlance a mnoho dalších. V C# je možné tvořit široké spektrum aplikací od webových stránek, enterprise systémů, GUI aplikací, IoT pro více operačních systémů včetně Windows, Linux i Android.

Releační databáze a dotazovací jazyk SQL dominují na poli persistence dat. Uplatnění nacházejí v celé řadě IT profesí od programátorů, testerů, datových analytiků až k konzultantům nebo produktovým managerům a můžeme se s nimi setkat v každé druhé IT firmě.

 • Výuka od zkušených lektorů
 • Video záznam z lekcí
 • Přístup do elearningového systému s více než 100 příklady a testy
 • Online konzultace během práce na úkolech
 • Zapůjčení odborné literatury na dané téma
 • Příprava na pohovor
 • Přístup na naše přednášky a webináře zdarma
 • Voda a káva během lekcí
 • Certifikát o absolvování kurzu

Lektoři:

Marian Kałuża

Marian Kałuża

Team leader, Oracle

Marian je zkušený vývojář a team leader. Za svoji kariéru pracoval především na velkých enterprise systémech a distribuovaných aplikacích. V současnosti pracuje jako Team leader ve společnosti Oracle.


Peter Malik

Peter Malik

Senior vývojář, Oracle

Peter je zkušený vývojář s osmiletou praxí. Mezi svými kolegy je znám svou schopností nacházet elegantní řešení pro komplikované problémy. V součastnosti pracuje jako senior vývojář ve společnosti Oracle.


Zdeněk Vais

Zdeněk Vais

Engineering lead, Deltatre

Zdeněk programuje už od střední školy. Od té doby si prošel cestou od programátora přes team leadera až k architektovi. Za tuto dobu vyvíjel velké finanční systémy, vědecké aplikace nebo například IoT řešení pro letadla.