Staň se programátorem v C#

→ Detail kurzu

individuální konzultace

možnost PLACENÉ stáže

VIDEOZÁZNAMY Z VÝUKY

3 MĚSÍCE VÝUKY

PŘÍPRAVA NA POHOVOR


Kdy:

15. 9. 2020 - 22. 12. 2020
každé úterý 18:00 - 20:30

Kde:

Starobrněnská 18, Brno

Cena:

15 990 Kč

Anotace:

C# je jeden z nejmodernějších programovacích jazyků současnosti a jeho znalost má široké uplatnění na trhu. Během kurzu, který Vás provede základy tohoto jazyka, si naprogramujeme jednoduché hry a aplikace a ukážeme si, jak psát udržovatelný kód. Výuka bude doplněna nepovinnými domácími úkoly a miniprojekty. Po absolvování toho kurzu se můžete hlásit na pozici junior programátora. V průběhu kurzu projdeme i nejčastější dotazy a úkoly, které se objevují na pohovoru na takovouto pozici.


Předpoklady:

Základní zkušenost s programováním v jakémkoliv jazyce.

Obsah kurzu

1. lekce

Základy

 • Vývojové prostředí
 • Syntaxe
 • Struktura C# kódu
 • Primitivní datové typy
 • Funkce a jejich parametry
 • Práce s konzolí

2. lekce

Objektově orientované programování 1

 • Referenční a hodnotové typy
 • Třídy a struktury
 • Dědičnost, zapouzdření, polymorfismus
 • Abstraktní třídy
 • Overriding, overloading

3. lekce

Objektově orientované programování 2

 • Rozhraní
 • Generické datové typy
 • Praktické příklady

4. lekce

Pole, kolekce a základní datové struktury

 • Pole, vícerozměrná pole
 • Seznamy, slovníky a množiny
 • Rozhraní pro kolekce

5. lekce

Algoritmy, složitost a datové struktury

 • Složitost algoritmů
 • Základní algoritmy
 • Rekurze, její výhody i nevýhody
 • Pokročilé datové struktury

6. lekce

Procvičování 1

Lekce je pojatá jako workshop během něhož si účastníci zkusí vyřešit jednoduché programovací úkoly a hry.

7. lekce

Funkcionální programování a LINQ

 • Lambda výrazy
 • Extension metody
 • Vyhledávání, filtrace a projekce dat
 • Líné vyhodnocování

8. lekce

I/O operace a zpracování výjmek

 • Práce s souborovým systémem
 • Serializace objektů
 • Zpracování výjmek
 • Best practices pro práci s výjimkami

9. lekce

Procvičování 2

Navážeme na předchozí procvičování a budeme rozšiřovat aplikaci z minula. Soustředíme se na I/O operace.

10. lekce

Události a delegáti

 • Delagáti
 • Práce s událostmi
 • Praktické použití při práci s UI

11. lekce

Tvorba GUI aplikací, WPF

 • Tvorba GUI
 • Praktická část

12. lekce

Clean code, opakování

 • Best practices pro tvorbu kódu
 • Symptomy špatného kódu
 • Clean code
 • Opakování

13. Lekce

Praktická lekce 1

Během lekce budeme vytvářet předem domluvenou aplikaci, řešit programovací úkoly a revidovat zdrojový kód studentů.

14. Lekce

Praktická lekce 2

Během lekce budeme vytvářet předem domluvenou aplikaci, řešit programovací úkoly a revidovat zdrojový kód studentů.

15. Lekce

Časté otázky na pohovoru

Během této lekce se zaměříme na nejčastější otázky na pohovoru týkající se C# a .NETu.

Nepovinné

Kariérní poradenství a příprava na pohovor

 • Karierní poradenství
 • Pohovor na zkoušku
 • Revize životopisu a linkedin profilu
Profil absolventa

Absolvent kurzu ovládá základy programovacího jazyka C#, orientuje se v programátorské terminologii, je schopen řešit jednoduché algoritmické problémy a samostatně vytvářet aplikace malého rozsahu. Pokud je kurz doplněn o samostudium a konzultace, absolvent je připraven hlásit se na pozici junior programátora.Časté otázky

Kurz je vhodný pro každého, kdo  má zájem o programování a chce se naučit programovací jazyk s širokým uplatněním na trhu. Mezi účastníky kurzu mohou patřit absolventi technických oborů, kteří by rádi začali v IT, studenti informatiky se zájmem o nový programovací jazyk, testeři a pracovníci supportu, kteří by rádi začali pracovat jako programátoři.

Kurz bude probíhat formou prezenční výuky doplněné o nepovinné úkoly a testy dostupné v elearningu a individuální konzultace s lektory. Veškeré materiály a záznamy z lekcí budou zveřejněny v našem elearningu.

C# je moderní programovací jazyk s širokým uplatněním na trhu práce. Jen v Brně ho poptávají firmy jako Solarwinds, Oracle, FNZ, Honeywell, YSoft, Thermo Fisher Scientific, Cleverlance a mnoho dalších. V C# je možné tvořit široké spektrum aplikací od webových stránek, enterprise systémů, GUI aplikací, IoT pro více operačních systémů včetně Windows, Linux i Android.

 • Výuka od zkušených lektorů
 • Video záznam z lekcí
 • Přístup do elearningového systému s více než 100 příklady a testy
 • Online konzultace během práce na úkolech
 • Zapůjčení odborné literatury na dané téma
 • Příprava na pohovor
 • Přístup na naše přednášky a webináře zdarma
 • Voda a káva během lekcí
 • Certifikát o absolvování kurzu

Lektoři:

Marian Kałuża

Marian Kałuża

Team leader, Oracle

Marian je zkušený vývojář a team leader. Za svoji kariéru pracoval především na velkých enterprise systémech a distribuovaných aplikacích. V současnosti pracuje jako Team leader ve společnosti Oracle.


Peter Malik

Peter Malik

Senior vývojář, Oracle

Peter je zkušený vývojář s osmiletou praxí. Mezi svými kolegy je znám svou schopností nacházet elegantní řešení pro komplikované problémy. V součastnosti pracuje jako senior vývojář ve společnosti Oracle.


Zdeněk Vais

Zdeněk Vais

Engineering lead, Deltatre

Zdeněk programuje už od střední školy. Od té doby si prošel cestou od programátora přes team leadera až k architektovi. Za tuto dobu vyvíjel velké finanční systémy, vědecké aplikace nebo například IoT řešení pro letadla.