PRO FIRMY

→ Firemní školení

Všechny naše kurzy a lekce pro veřejnost realizujeme také jako firemní školení. Zároveň nabízíme i čistě firemní školení.

PROČ PRÁVĚ NAŠE ŠKOLENÍ?

Naše školení se nesnaží prezentovat pouze konkrétní technologie, ale zaměřují se na praktické aspekty řešení problémů. Vedle školené technologie ukazujeme, jak tuto technologii kombinovat s dalšími nebo jakým způsobem vyřešit nejčastěji se vyskytující problémy.

PORTFOLIO ŠKOLENÍ PRO FIRMY

DEVOPS

 • Kompletní DevOps kurz v cloudu
 • Docker a Kubernetes
 • Terraform
 • Ansible
 • HashiCorp Vault
 • Python pro DevOps
 • Powershell

DESIGN A ARCHITEKTURA SOFTWARU

 • Nejčastější vzory a principy v architektuře softwaru
 • Microservices a architektury zaměřené na události
 • Domain-driven design
 • Objektový a komponentový návrh
 • Návrhové vzory
 • UML a tvorba design dokumentů

VÝVOJ SOFTWARU

 • Základy C#
 • Základy Pythonu
 • Kompletní kurz Reactu
 • Základy relačních databází a SQL
 • Paralelní a asynchronní zpracování v C#
 • Unit testing v C#
 • Úvod do ASP.NET Web API
 • Entity framework Core

TESTOVÁNÍ

 • Základy softwarového testování
 • Automatizované testování v Pythonu

NEJEN KURZY A ŠKOLENÍ

Naše kurzy jsou kromě samotné výuky doplněny
o další nadstandardní služby, mezi něž patří:

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Díky širokému poli působnosti našich lektorů a jejich bohatým pracovním zkušenostem jsme schopni upravit naše existující školení nebo sestavit nové dle potřeb našich zákazníků.

SEZNAM FIREMNÍCH KURZŮ

TESTOVACÍ INFRASTRUKTURA

V případě školení zaměřujících se na operations a DevOps jsou naše školení doplněny prostředími, které slouží jako ukázka fungující infrastruktury a jsou dostupné pro naše zákazníky. Získáte tak možnost si dané technologie vyzkoušet přímo pro vaše účely bez nutnosti zdlouhavé instalace a konfigurace.

UKÁZKOVÁ STUDIE: DEVOPS ŠKOLENÍ

V případě našeho DevOps školení jsme pro zákazníky připravili kompletní infrastrukturu zahrnující:

 • Klienské terminály
 • GITLab obsahující testovací aplikaci
 • Build server s funkční pipeline
 • Artifactory
 • Ansible
 • Terraform
 • Monitoring pomocí nástroje Prometheus a ELK
 • Load balancer
 • Produkční i staging prostředí pro nasazení testovací aplikace
schéma firemního školení

PROTOTYPOVÁNÍ

Velká část našich školení je doplněna o funkční prototypy a ukázky kódu, které jsou dosupné zákazníkovi.

UKÁZKOVÁ STUDIE: MICROSERVICES

V případě školení na Microservices je možné školení doplnit o ukázkové řešení postavené na této softwarové architektuře, které zahrnuje:

 • Zdrojový kód služeb ve více jazycích
 • Build pipeline pro nasazení v cloudu
 • Prostředí, kde služby běží a kde je možné měnit jejich konfiguraci atd.
Kontaktujte nás

NAŠI ZÁKAZNÍCI