SLUŽBY PRO FIRMY

Konzultace a prototypování

V BEE IT NABÍZÍME MOŽNOST VYUŽITÍ ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ NAŠICH LEKTORŮ K ODBORNÝM KONZULTACÍM A PROTOTYPOVÁNÍ NA MÍRU

Konzultace

Plánujete přejít na novější technologie, vytvořit nový produkt nebo provést refactoring? Ve všech těchto případech jsou všechna technická rozhodnutí nesmírně důležitá, neboť mají dlouhosáhlé a dlouhotrvající důsledky. Naši specialisté mají zkušenosti z vedoucích pozic z různý společnosti, produktů i technologií. Pomůžeme Vám vyřešit složité technické problémy, vytvořit prototypy na žádaných technologiích, snížit provozní cenu a určit směr vývoje.

REVIZE PROCESŮ A ARCHITEKTURY

Stává se Vám, že na projektu né všechno funguje optimálně? Často pomůže nezávislý pohled zvenčí, který Vás nasměruje a přesně stanoví, jaký postup zvolit a kudy se ubírat. Můžeme nabídnou analýzu a revizi kódu, architektury, příčiny vzniku chyb, DevOps konfigurace a procesů.

VYUŽIJTE MOŽNOST SETKAT SE S NAŠIMI KONZULTANTY NA NEZÁVAZNÉ SCHŮZCE A PROBRAT VÁMI VYBRANÁ TÉMATA.

Konzultace a prototypování

OBLASTI KONZULTACÍ

VÝVOJ SOFTWARU A PROGRAMOVÁNÍ

Plánujete začít používat technologie, se kterými nemáte zkušenosti? Nebo se chcete ujistit, že Váš nový produkt splní všechny požadavky a vydáte se správným směrem? Nabízíme školení, konzultace, návrh architektury, prototypování i vývojové partnerství. Naši odborníci mají zkušenosti s těmito technologiemi: C#, Python, JavaScript, React, Angular, Node.js, relační databáze a mnohé další.

REVIZE ARCHITEKTURY A KÓDU

Pokud máte dojem, že vývoj softwaru trvá příliš dlouho a stává se dražším, nebo se nemůžete zbavit backlogu plného chyb, rádi Vám pomůžeme nalézt řešení. Provedeme analýzu a revizi Vaší architektury použitých technologií, standardů a kódu. Identifikujeme slabá místa a technické nedostatky.

ANALÝZA PŘÍČIN VZNIKU CHYB

Analyzujeme chyby, které se objevily v několika posledních releasech. Identifikujeme ty nejčastější a navrhneme způsoby prevence jejich vzniku.

REFACTORING

Je váš kód zastaralý? Je obtížné do něj provádět změny? Nestíhá tempu rychle se měnícího IT trhu? Pomůžeme Vám sestavit plán refactoringu, navrhnout novou architekturu, vybrat odpovídající technologie a případně i dodat odborníky, kteří vám s refactoringem pomohou.

DEVOPS, CLOUD A AUTOMATIZACE PROCESŮ

Pomůžeme se zorientovat ve světě DevOps technologií. Poradíme, jak zautomatizovat, zrychlit a zabezpečit celý životní cyklus softwaru od build přes nasazení až ke správě konfigurace a monitoringu. Stejně tak Vám pomůžeme převést vaši aplikaci do cloudu a naučíme Vás ho používat.

PROJECT MANAGEMENT A AGILE

Máte problém sledovat všechny úkoly a jejich závislosti? Vaše releasy mají pravidelná zpoždění? Nedaří se Vám úspěšně plánovat napříč projekty a odděleními? Nebo trávíte příliš mnoho času na schůzkách. Poskytujeme konzultace a školení v oblasti projektového managementu, vývojových metodologii a agile.

Ukázková studie -
REFACTORING

Náš klient má produkt, který je zastaralý po stránce použitých technologií i DevOps, a jehož architektura se stává postupně neudržovatelnou. Požádá nás o spolupráci při nápravě stávající situace. Poté konzultační činnost většinou sestává z následujících kroků:

1.

ANALÝZA

Po konzultaci s klíčovými osobami v týmu, revizi kódu a technologií a analýze backlogu se pokusíme určit klíčové funkční i nefunkční aspekty daného produktu a jeho nejzávažnější nedostatky.

2.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Dále navrheme úpravy kódu a architektury spolu s potenciálním technologickým upgradem. Všechny návrhy jsou pravidelně konzultovány s klientem.

3.

PROTOTYPOVÁNÍ

Jakmile dojde k vzájemné shodě, vytvoříme prototypy možných řešení včetně DevOps integrace. Klient má kdykoliv možnost nahlédnout do kódu a diskutovat zvolené řešení.

4.

PLÁNOVÁNÍ A ŠKOLENÍ

V poslední fázi pomůžeme sestavit plán bezpečného refactoringu a zaškolit tým na nové technologie. Celý proces je veden formou vzájemné spolupráce a výměny zkušeností.