Datová analýza v Pythonu

→ Detail kurzu

Kdy:

Každé pondělí 

Od 18:00 do 20:30

Kde:

online

Obtížnost:

Mírně pokročilý

Cena:

11 990 Kč s DPH

Datová analýza v Pythonu

Anotace:

Kurz datové analýzy je určen pro začátečníky, kteří ovládají základy Pythonu, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti v oblasti práce s daty. Kurz vám poskytne ucelený pohled na to, jakým způsobem můžete zpracovávat a analyzovat data a jaké technologie k tomu můžete využít. Budete se učit, jak efektivně pracovat s daty a jak je vizualizovat, aby vám poskytla cenné informace pro vaše projekty. Kurz zahrnuje také úvod do statistické zpracování dat, práci s přirozeným jazykem i obrazem.


Předpoklady:

Předpokládají se základy programování v Pythonu a logické myšlení.

Obsah kurzu

1. lekce

Práce s vektory

První blok se zabývá základní filosofií modulu numpy, která slouží jako základ pro všechny navazující moduly datové analýzy a strojového učení. Student je seznámen s nejdůležitějšími funkcemi a je poukázán rozdíl pracování v tradičním python v porovnání s modulem numpy. Absolvování tématu pomůže studentovi pochopit, jak může značně urychlit své existující programy.

2. lekce

Práce s tabulkami

V tomto bloku se naučíme pracovat s tabulkami pomocí modulu pandas. Student se naučí prozkoumat data pomocí předpřipravených i vlastních funkcí, provede statistické výpočty nad tabulkou pro získání potřebných informací a naučí se pro případ potřeby spojovat tabulky dohromady a počítat nad nimi základní agregační informace jako je například suma v sloupci nebo řádku.

3. lekce

Vizualizace dat

Student se seznámí s nejčastějšímí typy grafů a jejich využitím pro různé typy dat a jak tyto grafy vykreslit v modulu seaborn. Následně se naučí vytvářet multigrafy na jednom společném plátně. Téma je završeno tavením dat, tedy spojováním sloupců do jednoho sloupce pro efektivnější vizualizaci pomocí kategorií.

4. lekce

Datové dashboardy

Tento blok se zabývá tvorbou interaktivních datových dashboardů pomocí modulu Dash. Student se seznámí s jeho filosofií, která vychází z jeho platformy Flask. Poté se naučí vytvořit Plotly-express grafy včetně multigrafů. Následně vybuduje pomocí HTML prvků datový dashboard s různými ovládacími prvky pro vybraný Plotly-express graf a propojit je technikou reaktivního programování pro interaktivní manipulaci s grafem. Téma je završeno vybudováním dashboardu v modulu streamlit, který umožňuje tvorbu malých rychlých datových dashboardů, zejména pro účely strojového učení.

5. lekce

Zpracování obrazu

Ukážeme si, jak zpracovat obrazová data pomocí modulu openCV a Scikit-Image. Student se seznámí nejprve se základními operacemi pro úpravu obrázku (změna velikosti, přeškálování, vyříznutí podobrazu z obrazu, aj.). Poté se naučí provádět složitější operace s využitím kernelu pro zpracování obrazu nízké úrovně. Téma je zakončeno vyhledáváním objektů v obrazu na základě tvaru nebo plnění práhovací podmínky.

6. lekce

Zpracování přirozeného jazyka

Kurz pokračuje analýzou textu pomocí modulu Spacy. Student se seznámí nejprve s tím, jak tokenizovat text a provádět statistickou analýzu nalezených tokenů. Poté se naučí vizualizovat strukturu vět a označovat slovní druhy v textu, které lze využít pro analýzu textových dokumentů. Dále se student naučí vyhledávat pojmenované entity pro nalezení měst, firem, jmen a jiných zajímavých entit v textu pro vytváření báze znalostí. Téma je zakončeno vyhledáváním frází pomocí mělkého vyhledávání, což představuje silnější prostředek pro vyhledávání než například regulární vzory. Téma je ukázáno na anglickém jazyce, jelikož české modely stále chybí v modulu Spacy.

6. lekce

Zpracování přirozeného jazyka

V této části se podíváme, jak pracovat s lidským jazykem a získat z něho data.

7. lekce

ETL transformace

ETL transformace jsou procesy, které extrahují, transformují a nakonec nahrávají data z různých zdrojů do cílového úložiště nebo databáze. Transformace zahrnují úpravy dat pro konzistenci a použitelnost.

8. lekce

Procvičování

Kurz završíme praktickým použitím získaných znalostí.Časté otázky

Kurz je určen pro každého, kdo umí základy Pythonu a rád by pronikl do tajů datové analýzy nebo pro ty, kteří uvažují o pozici datového analytika.

Kurz bude probíhat formou online výuky s živými lektory doplněné o nepovinné úkoly,testy dostupné v elearningu a skupinové i individuální konzultace. Veškeré materiály a záznamy z lekcí budou zveřejněny v našem elearningu.

  • Výuka od zkušených lektorů
  • Přístup do elearningového systému s více než 100 příklady a testy
  • Online konzultace během práce na úkolech
  • Zapůjčení odborné literatury na dané téma
  • Příprava na pohovor
  • Certifikát o absolvování kurzu

DALŠÍ VARIANTA KURZU

STAŇ SE PROGRAMÁTOREM V PYTHONU

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PROGRAMOVÁNÍ PYTHON A SQL

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky. Relační databáze a SQL jsou nejčastějším úložištěm dat u celé řady systému. V praxi se běžně setkáme s kombinací těchto dvou technologií.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU A UMĚLÉ INTELIGENCE

Cílem kurzu je naučit studenty základy programování v jazyce Python a naučit se pracovat se 4 modely neuronových sítí pro strojové učení. Pro každý zmodelů bude naprogramován jeden typický příklad, který si studenti zkusí upravitpodle svého zájmu. Kurz jezaměřen na získání sebevědomí při následném studování algoritmů a aplikací strojového učení v praxi. Pro pochopení podstaty neuronových sítí je užitečná znalost matematiky, ale není výlučně nutná. Smatematickým aparátem budou mít studenti možnost se seznámit vrámci dobrovolných domácích úkolů.


Zjistit víc

STAŇ SE AUTOMATIZAČNÍM TESTEREM V PYTHONU

Automatizované testování je posledních 10 let na vzestupu. Jedná se o profesi, která nabízí obdobné finanční možnosti jako programátor, avšak je v ní mnohem snazší začít. Tento kurz je bránou do světa testování. Zjistíte, co to testování je, seznámíte se s různými metodologiemi a nástroji pro manuální testování. Hlavním zaměřením je však automatizované testování s použitím Pythonu. Získejte praktické dovednosti a připravte se na úspěšnou kariéru v této oblasti. Připojte se k nám a staňte se expertem na testování softwaru.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ AUTOMATIZOVANÉHO TESTOVÁNÍ A PYTHONU

Automatizované testování je posledních 10 let na vzestupu. Jedná se o profesi, která nabízí obdobné finanční možnosti jako programátor, avšak je v ní mnohem snazší začít. Tento kurz je bránou do světa testování. Naučíte se základy programováním zjistíte, co to testování je, seznámíte se s různými metodologiemi a nástroji pro manuální testování. Hlavním zaměřením je však automatizované testování s použitím Pythonu. Získejte praktické dovednosti a připravte se na úspěšnou kariéru v této oblasti. Připojte se k nám a staňte se expertem na testování softwaru.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU, DATOVÉ ANALÝZY A UMĚLÉ INTELIGENCE

Tento kurz je jedním z našich nejatraktivnějších programů. Je navržen tak, aby vás úspěšně zavedl na cestu datové analýzy. Během kurzu získáte pevný základ v programování v Pythonu, datové analýze a umělé inteligenci. Naším cílem je, aby se účastníci kurzu stali odborníky na tyto oblasti. Kurz nabízí nejen teoretické znalosti, ale také praktické ukoly. Budete mít možnost pracovat na reálných projektech v Pythonu a pravidelně dostávat úkoly, které vám pomohou posílit vaše dovednosti. Po úspěšném absolvování kurzu, splnění všech úkolů a dokončení projektu budete mít dostatečnou připravenost k tomu, abyste se mohli úspěšně ucházet o juniorní pozici datového analytika. Připojte se k nám na tomto intenzivním kurzu a odstartujte svou kariéru v oblasti datové analýzy!


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU, DATOVÉ ANALÝZY, UMĚLÉ INTELIGENCE A SQL

Tento kurz je jedním z našich nejatraktivnějších programů. Je navržen tak, aby vás úspěšně zavedl na cestu datové analýzy. Během kurzu získáte pevný základ v programování v Pythonu, datové analýze a umělé inteligenci. Naším cílem je, aby se účastníci kurzu stali odborníky na tyto oblasti. Kurz nabízí nejen teoretické znalosti, ale také praktické ukoly. Budete mít možnost pracovat na reálných projektech v Pythonu a pravidelně dostávat úkoly, které vám pomohou posílit vaše dovednosti. Po úspěšném absolvování kurzu, splnění všech úkolů a dokončení projektu budete mít dostatečnou připravenost k tomu, abyste se mohli úspěšně ucházet o juniorní pozici datového analytika. Připojte se k nám na tomto intenzivním kurzu a odstartujte svou kariéru v oblasti datové analýzy!


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU, LINUXU A DEVOPS

Tento komplexní kurz nabízí účastníkům hloubkový pohled na svět programování v Pythonu od základů, správu Linuxu, DevOps, sítí, Git, Docker a nevyhýbá se ani aktuálním tématům jako hacking a IoT (Internet věcí). Začíná od základních principů Pythonu, Linuxu a DevOps, pokračuje pokročilými technikami správy Linuxových systémů a sítí, zabezpečení, a končí využitím Dockeru pro kontejnerizaci aplikací a orchestraci. Kurz pokrývá širokou škálu dovedností nezbytných pro efektivní práci v moderním softwarovém vývoji a IT infrastruktuře. Učební plán je navržen tak, aby poskytl účastníkům praktické zkušenosti s nejnovějšími nástroji a metodami, připravil je na řešení reálných problémů, a zároveň nabídl pohled do oblasti etického hackingu a využití IoT technologií. Tímto způsobem vybavuje účastníky znalostmi potřebnými pro úspěch v dynamickém a neustále se vyvíjejícím technologickém prostředí.


Zjistit víc

Seznam termínů

Kdy:

Kde:

Cena:

04. 11. - 09. 12. 2024
18:00 - 20:30
Každé pondělí 18:00-20:30
online Cena do 31. 07.:
8 990 Kč s DPH
Standardní cena:
11 990 Kč s DPH
Přihlásit

Nevyhovuje ti termín?

Dej nám na sebe kontakt a my ti dáme vědět hned, jak vypíšeme nový, nebo ho uspořádáme přímo pro tebe.

Lektoři:

Pavel Beránek

Pavel Beránek

Vysokoškolský a středoškolský pedagog

Pavel má za sebou pestré zkušenosti z mnoha odvětví. Pavel vystudoval dva VŠ obory: Počítačové modelování a pedagogiku. Po studiu pracoval jako programátor a vědecký pracovník Akademie věd. V současnosti se plně věnuje pedagogické činnosti. Vedle kurzů pro nás učí programování na vysoké i střední škole. Více na pavelberanek.com .