Intenzivní kurz Pythonu, Linuxu a DevOps

→ Detail kurzu

Kdy:

DevOps, Linux a sítě v pondělí

Python v úterý nebo středu, dle termínu níže

Od 18:00 do 20:30

Kde:

online

Obtížnost:

Začátečník

Cena:

25 990 Kč s DPH

Intenzivní kurz Pythonu, Linuxu a DevOps

Anotace:

Tento komplexní kurz nabízí účastníkům hloubkový pohled na svět programování v Pythonu od základů, správu Linuxu, DevOps, sítí, Git, Docker a nevyhýbá se ani aktuálním tématům jako hacking a IoT (Internet věcí). Začíná od základních principů Pythonu, Linuxu a DevOps, pokračuje pokročilými technikami správy Linuxových systémů a sítí, zabezpečení, a končí využitím Dockeru pro kontejnerizaci aplikací a orchestraci. Kurz pokrývá širokou škálu dovedností nezbytných pro efektivní práci v moderním softwarovém vývoji a IT infrastruktuře. Učební plán je navržen tak, aby poskytl účastníkům praktické zkušenosti s nejnovějšími nástroji a metodami, připravil je na řešení reálných problémů, a zároveň nabídl pohled do oblasti etického hackingu a využití IoT technologií. Tímto způsobem vybavuje účastníky znalostmi potřebnými pro úspěch v dynamickém a neustále se vyvíjejícím technologickém prostředí.


Předpoklady:

Předpokládá se orientace v IT terminologii a logické myšlení. Důležitý je také zájem o tyto témata.

Obsah kurzu

1. DevOps

Úvod do Linuxu a DevOps

 • Základní přehled kurzu a jeho cílů.
 • Úvod do DevOps a jeho význam v moderním softwarovém vývoji.
 • Proč je Linux důležitý pro DevOps a kde všude se používá.

2. DevOps

Linux I.

 • Co je Linux a proč je populární.
 • Základní práce se shellem a příkazovou řádkou.
 • První kroky s základními příkazy.

3. Python

Základy

Začneme tím, že si ukážeme prostředí, ve kterém budem programovat. Vysvětlíme a zároveň si vyzkoušíme práci s proměnnými a podmínkami, bez nichž není možné napsat žádný program.

4. DevOps

Linux II.

 • Historie Linuxu a význam Open Source.
 • Různé distribuce Linuxu a jejich specifika.
 • Základní správa systému a práce s filesystémem.

5. Python

Smyčky a seznamy

Ukážeme si, jak v paměti reprezentovat proměnný počet dat a jak s nimi pracovat. Seznámíme se s datovými strukturami seznam, slovník a množina a naučíme se s nimi manipulovat pomocí smyček.

6. DevOps

Linux III.

 • Základní a pokročilé příkazy pro práci se soubory a adresáři.
 • Práce s textovými editory (Vim) a správa práv souborů.
 • Užitečné nástroje a triky pro efektivní práci v Linuxu.

7. Python

Funkce

Funkce tvoří základní stavební kameny každého programu. Během této Python se naučíme funkce používat i vytvářet.

8. DevOps

Administrace Linuxu a skriptování

 • Správa balíčků a služeb systému.
 • Základy skriptování v Bash pro automatizaci úloh.
 • Pokročilá správa procesů a služeb.

9. Python

Opakování a procvičování

Tato Python slouží k opakování probraného učiva a jeho procvičování. Během této Python budeme řešit jednoduché programátorské úkoly.

10. DevOps

Základy sítí

 • Pochopení modelu OSI a základů TCP/IP.
 • Základní síťové nástroje a diagnostika (ping, ssh).
 • Principy fungování a zabezpečení sítí.

11. Python

Práce s textem a textovými soubory

Ukážeme si, jak zpracovat textový vstup a jakým způsobem je možné formátovat text. Zároveň budou vysvětleny základy práce se soubory. Naučíme se textové soubory z našeho programu číst, vytvářet a modifikovat.

12. DevOps

Pokročilé sítě a bezpečnost

 • Detailní pohled na DNS, DHCP a práce s certifikáty.
 • Implementace a zabezpečení síťových služeb.
 • Zabezpečení připojení a základy VPN.

13. Python

Objektově orientované programování 1

Objektově orientované programování (OOP) je v současnosti nejpoužívanějším způsobem jak vytvářet a strukturovat kód. V první lekci se seznámíme se základními myšlenkami OOP. Vysvětlíme si pojmy jako je zapouzdření, třída nebo instance. Nabyté poznatky využijeme při tvorbě konzolové hry.

14. DevOps

Základy práce s Git

 • Historie a základy Gitu, základní operace a workflow.
 • Správa verzí, větví a konfliktů.
 • Nejlepší praktiky pro spolupráci v týmu a příkazy Git.

15. Python

Objektově orientované programování 2

V této lekci si rozšíříme naše znalosti OOP. Ukážeme si konstrukce usnadňující sdílení kódu, vysvětlíme pojem dědičnosti a změny datových typů. V druhé části Python budeme nově nabyté znalosti využívat k rozšíření hry z předchozí Python.

16. DevOps

Základy Dockeru

 • Úvod do Dockeru a kontejnerizace.
 • Práce s obrazy Dockeru a vytváření kontejnerů.
 • Spouštění a správa kontejnerů, základní Docker příkazy.

17. Python

Objektově orientované programování 3

Cílem této Python je zopakovat a procvičit znalosti z obou předchozích lekcí.

18. DevOps

Praktická práce s Dockerem

 • Vytváření vlastních Docker obrazů a Dockerfile.
 • Základy síťování v Dockeru a sdílení dat mezi kontejnery.
 • Nejlepší praktiky pro práci s Dockerem a zabezpečení kontejnerů.

19. Python

Pokročilá práce s datovými strukturami

Detailněji se podíváme na práci s datovými strukturami. Blíže se seznámíme s principy, na kterých fungují, a ukážeme si, jak v nich efektivně vyhledávat, filtrovat, řadit atd.

20. DevOps

Orchestrace kontejnerů s Docker Compose

 • Základy orchestrace kontejnerů pomocí Docker Compose.
 • Vytváření a správa vícekotnejnerových aplikací.
 • Best practices pro využití Docker Compose v reálných projektech.

21. Python

I/O operace a výjmky

Rozšíříme naši znalost práce se soubory a souborovým systémem. Zároveň se podíváme na zpracování chyb a výjimečných stavů, které mohou v aplikaci nastat.

22. DevOps

Bezpečnost a hackování

 • Základy kybernetické bezpečnosti a etického hackování.
 • Přehled nástrojů pro testování bezpečnosti: Kali Linux, Tails, Wireshark.
 • Praktické příklady zabezpečení sítě a aplikací, včetně použití VPN.

23. Python

Struktura programu, clean code

Povíme si více o tom, jak efektivně strukturovat program v Pythonu. Vedle toho si ukážeme řadu špatných praktik, kterým by se dobrý programátor měl vyhnout.

24. DevOps

Mikrokontroléry a chytrá domácnost

 • Úvod do světa mikrokontrolérů a IoT (Internet of Things).
 • Přehled populárních mikrokontrolérů, jako je Raspberry Pi.
 • Praktické aplikace mikrokontrolérů v chytré domácnosti.

25. Python

Webové stránky

Ukážeme si, jak vytvořit jednoduchou webovou stránku.

DALŠÍ VARIANTA KURZU

STAŇ SE PROGRAMÁTOREM V PYTHONU

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PROGRAMOVÁNÍ PYTHON A SQL

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky. Relační databáze a SQL jsou nejčastějším úložištěm dat u celé řady systému. V praxi se běžně setkáme s kombinací těchto dvou technologií.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU A UMĚLÉ INTELIGENCE

Cílem kurzu je naučit studenty základy programování v jazyce Python a naučit se pracovat se 4 modely neuronových sítí pro strojové učení. Pro každý zmodelů bude naprogramován jeden typický příklad, který si studenti zkusí upravitpodle svého zájmu. Kurz jezaměřen na získání sebevědomí při následném studování algoritmů a aplikací strojového učení v praxi. Pro pochopení podstaty neuronových sítí je užitečná znalost matematiky, ale není výlučně nutná. Smatematickým aparátem budou mít studenti možnost se seznámit vrámci dobrovolných domácích úkolů.


Zjistit víc

STAŇ SE AUTOMATIZAČNÍM TESTEREM V PYTHONU

Automatizované testování je posledních 10 let na vzestupu. Jedná se o profesi, která nabízí obdobné finanční možnosti jako programátor, avšak je v ní mnohem snazší začít. Tento kurz je bránou do světa testování. Zjistíte, co to testování je, seznámíte se s různými metodologiemi a nástroji pro manuální testování. Hlavním zaměřením je však automatizované testování s použitím Pythonu. Získejte praktické dovednosti a připravte se na úspěšnou kariéru v této oblasti. Připojte se k nám a staňte se expertem na testování softwaru.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ AUTOMATIZOVANÉHO TESTOVÁNÍ A PYTHONU

Automatizované testování je posledních 10 let na vzestupu. Jedná se o profesi, která nabízí obdobné finanční možnosti jako programátor, avšak je v ní mnohem snazší začít. Tento kurz je bránou do světa testování. Naučíte se základy programováním zjistíte, co to testování je, seznámíte se s různými metodologiemi a nástroji pro manuální testování. Hlavním zaměřením je však automatizované testování s použitím Pythonu. Získejte praktické dovednosti a připravte se na úspěšnou kariéru v této oblasti. Připojte se k nám a staňte se expertem na testování softwaru.


Zjistit víc

DATOVÁ ANALÝZA V PYTHONU

Kurz datové analýzy je určen pro začátečníky, kteří ovládají základy Pythonu, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti v oblasti práce s daty. Kurz vám poskytne ucelený pohled na to, jakým způsobem můžete zpracovávat a analyzovat data a jaké technologie k tomu můžete využít. Budete se učit, jak efektivně pracovat s daty a jak je vizualizovat, aby vám poskytla cenné informace pro vaše projekty. Kurz zahrnuje také úvod do statistické zpracování dat, práci s přirozeným jazykem i obrazem.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU, DATOVÉ ANALÝZY A UMĚLÉ INTELIGENCE

Tento kurz je jedním z našich nejatraktivnějších programů. Je navržen tak, aby vás úspěšně zavedl na cestu datové analýzy. Během kurzu získáte pevný základ v programování v Pythonu, datové analýze a umělé inteligenci. Naším cílem je, aby se účastníci kurzu stali odborníky na tyto oblasti. Kurz nabízí nejen teoretické znalosti, ale také praktické ukoly. Budete mít možnost pracovat na reálných projektech v Pythonu a pravidelně dostávat úkoly, které vám pomohou posílit vaše dovednosti. Po úspěšném absolvování kurzu, splnění všech úkolů a dokončení projektu budete mít dostatečnou připravenost k tomu, abyste se mohli úspěšně ucházet o juniorní pozici datového analytika. Připojte se k nám na tomto intenzivním kurzu a odstartujte svou kariéru v oblasti datové analýzy!


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU, DATOVÉ ANALÝZY, UMĚLÉ INTELIGENCE A SQL

Tento kurz je jedním z našich nejatraktivnějších programů. Je navržen tak, aby vás úspěšně zavedl na cestu datové analýzy. Během kurzu získáte pevný základ v programování v Pythonu, datové analýze a umělé inteligenci. Naším cílem je, aby se účastníci kurzu stali odborníky na tyto oblasti. Kurz nabízí nejen teoretické znalosti, ale také praktické ukoly. Budete mít možnost pracovat na reálných projektech v Pythonu a pravidelně dostávat úkoly, které vám pomohou posílit vaše dovednosti. Po úspěšném absolvování kurzu, splnění všech úkolů a dokončení projektu budete mít dostatečnou připravenost k tomu, abyste se mohli úspěšně ucházet o juniorní pozici datového analytika. Připojte se k nám na tomto intenzivním kurzu a odstartujte svou kariéru v oblasti datové analýzy!


Zjistit víc

Seznam termínů

Kdy:

Kde:

Cena:

09. 09. - 03. 12. 2024
18:00 - 20:30

DevOps, Linux a síte v pondělí

Python v úterý

Cena do 31. 07.:
22 990 Kč s DPH
Standardní cena:
25 990 Kč s DPH
Přihlásit
09. 09. - 04. 12. 2024
18:00 - 20:30

DevOps, Linux a síte v pondělí

Python ve středu

Cena do 31. 07.:
22 990 Kč s DPH
Standardní cena:
25 990 Kč s DPH
Přihlásit

Nevyhovuje ti termín?

Dej nám na sebe kontakt a my ti dáme vědět hned, jak vypíšeme nový, nebo ho uspořádáme přímo pro tebe.

Lektoři:

Pavel Beránek

Pavel Beránek

Vysokoškolský a středoškolský pedagog

Pavel má za sebou pestré zkušenosti z mnoha odvětví. Pavel vystudoval dva VŠ obory: Počítačové modelování a pedagogiku. Po studiu pracoval jako programátor a vědecký pracovník Akademie věd. V současnosti se plně věnuje pedagogické činnosti. Vedle kurzů pro nás učí programování na vysoké i střední škole. Více na pavelberanek.com .

Andrey Ershov

Andrey Ershov

Lektor DevOps & Vedoucí inženýr

Během 15 let v IT jsem se pohyboval jako lektor, tester a programátor v jazycích C#, Python a JavaScript, SQL a také jsem vedl tým v oblasti cloudové infrastruktury a DevOps. Zaujímá mě široký pohled na věci, automatizace a tvorba platforem, které rozšiřují možnosti ostatních. V poslední době se zaměřuji na oblast zdravotnictví.