Intenzivní kurz Pythonu a umělé inteligence

→ Detail kurzu

individuální konzultace

možnost PLACENÉ stáže

VÍCE LEKTORŮ NA LEKCI

2 MĚSÍCE VÝUKY

PŘÍPRAVA NA POHOVOR


Anotace:

Cílem kurzu je naučit studenty základy programování v jazyce Python a naučit se pracovat se 4 modely neuronových sítí pro strojové učení. Pro každý zmodelů bude naprogramován jeden typický příklad, který si studenti zkusí upravitpodle svého zájmu. Kurz jezaměřen na získání sebevědomí při následném studování algoritmů a aplikací strojového učenív praxi. Pro pochopení podstaty neuronových sítí je užitečná znalost matematiky, ale není výlučně nutná. Výuka Pythonu bude probíhat každou středu od 12.5. a výuka umělé inteligence začne 3.6. a bude probíhat každý čtvtek.


Předpoklady:

Nutností je logické myšlení. Kurz je vhodný pro každého, kdo chce začít programovat a pochopit taje umělé inteligence. Výhodou je předchozí zkušenost s programováním nebo tvorbou webových stránek.

Obsah kurzu

1. Python

Základy

Na této lekci si ukážeme, že programování není tak obtížné, jak by se mohlo zdát a vytvoříme, náše první řádky kódu.

2. Python

Řízení běhu programu

Vysvětlíme a zároveň si vyzkoušíme práci s proměnnými a podmínkami, bez nichž není možné napsat žádný program.

3. Python

Smyčky a seznamy

Ukážeme si, jak v paměti reprezentovat proměnný počet dat a jak s nimi pracovat. Seznámíme se s datovými strukturami seznam, slovník a množina a naučíme se s nimi manipulovat pomocí smyček.

4. Python

Funkce a slovníky

Funkce tvoří základní stavební kameny každého programu. Během této lekce se naučíme funkce používat i vytvářet. Vedle funkcí se podíváme na novou datovou strukturu - slovník.

1. AI

Analýza dat

Seznámíme se s základy analýzy dat v Pythonu. Ukážeme si práci s nástoji jako je numpy, pandas nebo matplotlib.

5. Python

Práce s textem a textovými soubory

Ukážeme si, jak zpracovat textový vstup a jakým způsobem je možné formátovat text. Zároveň budou vysvětleny základy práce se soubory. Naučíme se textové soubory z našeho programu číst, vytvářet a modifikovat.

2. AI

Neuron

Vysvětlíme si model umělého neuronu. Neuron slouží k získání jednoduhé odpovědi Ano/Ne na základě vstupních dat. Jako příklad bude zvolena aplikace pro detekci zhoubného a nezhoubného nádoru.

6. Python

I/O operace a výjimky

Rozšíříme naši znalost práce se soubory a souborovým systémem. Zároveň se podíváme na zpracování chyb a výjimečných stavů, které mohou v aplikaci nastat.

3. AI

Dopředné neuronové sítě

Dopředné neuronové sítě umožní dávat více odpovědí než jen dvě. Na modelu sekvenční neuronové sítě bude vysvětlena matematická podstata. Jako příklad bude zvolena aplikace pro rozpoznání písma psaného rukou.

7. Python

Pokročilá práce s datovými strukturami

Detailněji se podíváme na práci s datovými strukturami. Blíže se seznámíme s principy, na kterých fungují, a ukážeme si, jak v nich efektivně vyhledávat, filtrovat, řadit atd.

4. AI

Konvoluční neuronové sítě

Konvoluční neuronové sítě slouží pro aplikaci obrazového filtru na jiný obraz. Na modelu sekvenční konvoluční sítě bude vysvětlena podstata grafických filtrů. Jako příklad bude zvolena aplikace, která rozpozná, jaké objekty se nachází v obrázku.

8. Python

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování (OOP) je v současnosti nejpoužívanějším způsobem, jak vytvářet a strukturovat kód. V první lekci se seznámíme se základními myšlenkami OOP. Vysvětlíme si pojmy jako je zapouzdření, třída nebo instance. Nabyté poznatky využijeme při tvorbě konzolové hry.

5. AI

Rekurzivní neuronové sítě

Rekurentní neuronové sítě představují model neuronové sítě s pamětí. Na modelu rekurentní sítě s dlouhodobou krátkodobou pamětí (LSTM) bude vysvětlena podstata zpracování přirozeného jazyka. Jako příklad bude zvolena aplikace, která slouží pro detekci spamu.

Nepovinné

Skupinové konzultace

Kurz bude doplněn o minimálně 2 skupinové konzultace, kde bude probíhat code review kódu účastníků, budou se probírat jejich otázky a jimi vybraná témata.

Nepovinné

Kariérní poradenství a příprava na pohovor

  • Kariérní poradenství
  • Pohovor na zkoušku
  • Revize životopisu a linkedin profilu


Profil absolventa

Absolvent kurzu ovládá základy programovacího jazyka Python, orientuje se v programátorské terminologii, je schopen řešit jednoduché algoritmické problémy a samostatně vytvářet aplikace malého rozsahu.

Absolvent bude dále rozumnět základním konceptům neuronových sítí a bude je schopen aplikovat na jednoduché problémy.Časté otázky

Kurz je vhodný pro každého, kdo má zájem o programování a chce se naučit jeden z nejpopulárnějších programovacích jazyků současnosti. Nejsou očekávany předchozí zkušenosti s programování. Nutností však je logické myšlení. Mezi účastníky kurzu mohou patřit absolventi technických oborů, kteří by rádi začali v IT, testeři, administrátoři a pracovníci supportu.

Python je jazyk s jednoduchou syntaxí a rostoucí oblibou napříč profesemi. Je využíván nejenom programátory, ale i automatizačními testery, datovými analytiky, odborníky na strojové učení a vědeckými pracovníky. V Brně je využíván např. ve firmě Kiwi, Red Hat nebo Thermo Fisher Scientific.

Kurz bude probíhat formou online výuky s živými lektory doplněné o nepovinné úkoly,testy dostupné v elearningu a skupinové i individuální konzultace. Veškeré materiály a záznamy z lekcí budou zveřejněny v našem elearningu.

Ano, platbu je možné rozdělit. Pokud máte takový požadavek, napište ho prosím do poznámky k přihlášce.

  • Výuka od zkušených lektorů
  • Přístup do elearningového systému s více než 100 příklady a testy
  • Online konzultace během práce na úkolech
  • Zapůjčení odborné literatury na dané téma
  • Příprava na pohovor
  • Certifikát o absolvování kurzu

Seznam termínů

Kdy:

Kde:

Cena:

st 12. 05. - 01. 07. 2021
18:00 - 20:30
online 14 990 Kč Přihlásit

Lektoři:

Pavel Beránek

Pavel Beránek

Vysokoškolský a středoškolský pedagog

Pavel má za sebou pestré zkušenosti z mnoha odvětví. Pavel vystudoval dva VŠ obory: Počítačové modelování a pedagogiku. Po studiu pracoval jako programátor a vědecký pracovník Akademie věd. V současnosti se plně věnuje pedagogické činnosti. Vedle kurzů pro nás učí programování na vysoké i střední škole. Více na pavelberanek.com .

Zdeněk Vais

Zdeněk Vais

Vedoucí programátor , Chyron Hego

Zdeněk programuje už od střední akoly. Od té doby si prošel cestou od programátora přes team leadera až k architektovi. Za tuto dobu vyvýjel velké finanční systémy, vědecké aplikace nebo například IoT řešení pro letadla.


Milan Suk

Milan Suk

Programator , Kiwi.com

Milan pracuje jako vývojář ve společnosti Kiwi. Mezi jeho koníčky patří bouldering a fyzika. V kurzu se bude věnovat především individuálním a skupinovým konzultacím.

Barbora Floriánová

Barbora Floriánová

Karierní poradce a recruiter , Logex

Bára našim účastníkům pomáhá s karierním poradentsvím a přípravou na pohovor. Vedle spolupráce s Bee IT pracuje jako recruiterka v IT firmě Logex.