Intenzivní kurz Pythonu a umělé inteligence

→ Detail kurzu

individuální konzultace

možnost PLACENÉ stáže

VÍCE LEKTORŮ NA LEKCI

3 MĚSÍCE VÝUKY

PŘÍPRAVA NA POHOVOR


Kdy:

Python ve středu
umělá inteligence v ponděli
18:00 - 20:30

Kde:

online

Obtížnost:

Začátečník

Intenzivní kurz Pythonu a umělé inteligence

Anotace:

Cílem kurzu je naučit studenty základy programování v jazyce Python a naučit se pracovat se 4 modely neuronových sítí pro strojové učení. Pro každý zmodelů bude naprogramován jeden typický příklad, který si studenti zkusí upravitpodle svého zájmu. Kurz jezaměřen na získání sebevědomí při následném studování algoritmů a aplikací strojového učenív praxi. Pro pochopení podstaty neuronových sítí je užitečná znalost matematiky, ale není výlučně nutná. Výuka Pythonu bude probíhat každou středu a výuka umělé inteligence začne po 5. lekci Pythou a bude probíhat každé pondělí.


Předpoklady:

Nutností je logické myšlení. Kurz je vhodný pro každého, kdo chce začít programovat a pochopit taje umělé inteligence. Výhodou je předchozí zkušenost s programováním nebo tvorbou webových stránek.

Obsah kurzu

Python

Základy

Začneme tím, že si ukážeme prostředí, ve kterém budem programovat. Vysvětlíme a zároveň si vyzkoušíme práci s proměnnými a podmínkami, bez nichž není možné napsat žádný program.

Python

Smyčky a seznamy

Ukážeme si, jak v paměti reprezentovat proměnný počet dat a jak s nimi pracovat. Seznámíme se s datovými strukturami seznam, slovník a množina a naučíme se s nimi manipulovat pomocí smyček.

Python

Funkce

Funkce tvoří základní stavební kameny každého programu. Během této lekce se naučíme funkce používat i vytvářet.

Python

Opakování a procvičování

Tato lekce slouží k opakování probraného učiva a jeho procvičování. Během této lekce budeme řešit jednoduché programátorské úkoly.

Python

Práce s textem a textovými soubory

Ukážeme si, jak zpracovat textový vstup a jakým způsobem je možné formátovat text. Zároveň budou vysvětleny základy práce se soubory. Naučíme se textové soubory z našeho programu číst, vytvářet a modifikovat.

AI

Analýza dat

Seznámíme se s základy analýzy dat v Pythonu. Ukážeme si práci s nástoji jako je numpy, pandas nebo matplotlib.

Python

Objektově orientované programování 1

Objektově orientované programování (OOP) je v současnosti nejpoužívanějším způsobem jak vytvářet a strukturovat kód. V první lekci se seznámíme se základními myšlenkami OOP. Vysvětlíme si pojmy jako je zapouzdření, třída nebo instance. Nabyté poznatky využijeme při tvorbě konzolové hry.

AI

Neuron

Vysvětlíme si model umělého neuronu. Neuron slouží k získání jednoduhé odpovědi Ano/Ne na základě vstupních dat. Jako příklad bude zvolena aplikace pro detekci zhoubného a nezhoubného nádoru.

Python

Objektově orientované programování 2

V této lekci si rozšíříme naše znalosti OOP. Ukážeme si konstrukce usnadňující sdílení kódu, vysvětlíme pojem dědičnosti a změny datových typů. V druhé části lekce budeme nově nabyté znalosti využívat k rozšíření hry z předchozí lekce.

AI

Dopředné neuronové sítě

Dopředné neuronové sítě umožní dávat více odpovědí než jen dvě. Na modelu sekvenční neuronové sítě bude vysvětlena matematická podstata. Jako příklad bude zvolena aplikace pro rozpoznání písma psaného rukou.

Python

Objektově orientované programování 3

Cílem této lekce je zopakovat a procvičit znalosti z obou předchozích lekcí.

AI

Konvoluční neuronové sítě

Konvoluční neuronové sítě slouží pro aplikaci obrazového filtru na jiný obraz. Na modelu sekvenční konvoluční sítě bude vysvětlena podstata grafických filtrů. Jako příklad bude zvolena aplikace, která rozpozná, jaké objekty se nachází v obrázku.

Python

Pokročilá práce s datovými strukturami

Detailněji se podíváme na práci s datovými strukturami. Blíže se seznámíme s principy, na kterých fungují, a ukážeme si, jak v nich efektivně vyhledávat, filtrovat, řadit atd.

AI

Rekurzivní neuronové sítě

Rekurentní neuronové sítě představují model neuronové sítě s pamětí. Na modelu rekurentní sítě s dlouhodobou krátkodobou pamětí (LSTM) bude vysvětlena podstata zpracování přirozeného jazyka. Jako příklad bude zvolena aplikace, která slouží pro detekci spamu.

Python

I/O operace a výjmky

Rozšíříme naši znalost práce se soubory a souborovým systémem. Zároveň se podíváme na zpracování chyb a výjimečných stavů, které mohou v aplikaci nastat.

Python

Struktura programu, clean code

Povíme si více o tom, jak efektivně strukturovat program v Pythonu. Vedle toho si ukážeme řadu špatných praktik, kterým by se dobrý programátor měl vyhnout.

Python

Webové stránky

Ukážeme si, jak vytvořit jednoduchou webovou stránku.

Nepovinné

Skupinové konzultace

Kurz bude doplněn o minimálně 3 skupinové konzultace, kde bude probíhat code review kódu účastníků, budou se probírat jejich otázky a jimi vybraná témata.

Nepovinné

Kariérní poradenství a příprava na pohovor

  • Kariérní poradenství
  • Pohovor na zkoušku
  • Revize životopisu a linkedin profilu

DALŠÍ VARIANTY KURZU

PYTHON

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky.


Zjistit víc

PYTHON A SQL

Jedinečný kurz kombinující kurz programování v Pythonu a kurz relačních databází a SQL doplněný o bonusovou lekci zabývající se propojením obou technologií. Tento kurz si klade za cíl připravit absolventy na pozici junior programátora. Výuka Pythonu bude probíhat každou středu a výuka SQL v pondělí.


Zjistit víc

Časté otázky

Kurz je vhodný pro každého, kdo má zájem o programování a chce se naučit jeden z nejpopulárnějších programovacích jazyků současnosti. Nejsou očekávany předchozí zkušenosti s programování. Nutností však je logické myšlení. Mezi účastníky kurzu mohou patřit absolventi technických oborů, kteří by rádi začali v IT, testeři, administrátoři a pracovníci supportu.

Python je jazyk s jednoduchou syntaxí a rostoucí oblibou napříč profesemi. Je využíván nejenom programátory, ale i automatizačními testery, datovými analytiky, odborníky na strojové učení a vědeckými pracovníky. V Brně je využíván např. ve firmě Kiwi, Red Hat nebo Thermo Fisher Scientific.

Kurz bude probíhat formou online výuky s živými lektory doplněné o nepovinné úkoly,testy dostupné v elearningu a skupinové i individuální konzultace. Veškeré materiály a záznamy z lekcí budou zveřejněny v našem elearningu.

  • Výuka od zkušených lektorů
  • Přístup do elearningového systému s více než 100 příklady a testy
  • Online konzultace během práce na úkolech
  • Zapůjčení odborné literatury na dané téma
  • Příprava na pohovor
  • Certifikát o absolvování kurzu

DALŠÍ VARIANTA KURZU

STAŇ SE PROGRAMÁTOREM V PYTHONU

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PROGRAMOVÁNÍ PYTHON A SQL

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky. Relační databáze a SQL jsou nejčastějším úložištěm dat u celé řady systému. V praxi se běžně setkáme s kombinací těchto dvou technologií.


Zjistit víc

Seznam termínů

Kdy:

Kde:

Cena:

st 14. 09. - 30. 11. 2022
18:00 - 20:30
online Cena do 31. 07.: 17 990 Kč
Standardní cena: 19 990 Kč
Přihlásit

Lektoři:

Pavel Beránek

Pavel Beránek

Vysokoškolský a středoškolský pedagog

Pavel má za sebou pestré zkušenosti z mnoha odvětví. Pavel vystudoval dva VŠ obory: Počítačové modelování a pedagogiku. Po studiu pracoval jako programátor a vědecký pracovník Akademie věd. V současnosti se plně věnuje pedagogické činnosti. Vedle kurzů pro nás učí programování na vysoké i střední škole. Více na pavelberanek.com .

Zdeněk Vais

Zdeněk Vais

Vedoucí programátor , Chyron Hego

Zdeněk programuje už od střední akoly. Od té doby si prošel cestou od programátora přes team leadera až k architektovi. Za tuto dobu vyvýjel velké finanční systémy, vědecké aplikace nebo například IoT řešení pro letadla.


Milan Suk

Milan Suk

Programator , Kiwi.com

Milan pracuje jako vývojář ve společnosti Kiwi. Mezi jeho koníčky patří bouldering a fyzika. V kurzu se bude věnovat především individuálním a skupinovým konzultacím.

Barbora Floriánová

Barbora Floriánová

Karierní poradce a recruiter , Logex

Bára našim účastníkům pomáhá s karierním poradentsvím a přípravou na pohovor. Vedle spolupráce s Bee IT pracuje jako recruiterka v IT firmě Logex.