Intenzivní kurz programování Python a SQL

→ Detail kurzu

individuální konzultace

možnost PLACENÉ stáže

VÍCE LEKTORŮ NA LEKCI

2 MĚSÍCE VÝUKY

PŘÍPRAVA NA POHOVOR


Anotace:

Jedinečný kurz kombinující kurz programování v Pythonu a kurz relačních databází a SQL doplněný o bonusovou lekci zabývající se propojením obou technologií. Tento kurz si klade za cíl připravit absolventy na pozici junior programátora. Výuka Pythonu bude probíhat každou středu a výuka SQL v pondělí.


Předpoklady:

Nutností je logické myšlení. Kurz je vhodný pro každého, kdo chce začít programovat. Výhodou je předchozí zkušenost s programováním nebo tvorbou webových stránek.

Obsah kurzu

1. Python

Základy

Na této lekci si ukážeme, že programování není tak obtížné, jak by se mohlo zdát, a vytvoříme náše první řádky kódu.

1. SQL

Relační databáze a tabulky

 • Rozdělení databázových systémů
 • Nejčastější zástupci databází
 • Tabulky
 • Datové typy
 • Primární klíče
 • Základní operace s daty

2. Python

Řízení běhu programu

Vysvětlíme a zároveň si vyzkoušíme práci s proměnnými a podmínkami, bez nichž není možné napsat žádný program.

2. SQL

Propojení dat a vazby

 • Provázání tabulek a cizí klíče
 • Normalizace dat
 • Návrh databázové struktury
 • Dotazy nad více tabulkami

3. Python

Smyčky a seznamy

Ukážeme si, jak v paměti reprezentovat proměnný počet dat a jak s nimi pracovat. Seznámíme se s datovými strukturami seznam, slovník a množina a naučíme se s nimi manipulovat pomocí smyček.

3. SQL

Pokročilé dotazy

 • Agregace dat a seskupování
 • Vnořené dotazy
 • Pohledy
 • Materializované pohledy

4. Python

Funkce a slovníky

Funkce tvoří základní stavební kameny každého programu. Během této lekce se naučíme funkce používat i vytvářet. Vedle funkcí se podíváme na novou datovou strukturu - slovník.

4. SQL

Funkce a procedurální SQL

 • Procedury
 • Funkce
 • Triggery
 • Procedurální SQL

5. Python

Práce s textem a textovými soubory

Ukážeme si, jak zpracovat textový vstup a jakým způsobem je možné formátovat text. Zároveň budou vysvětleny základy práce se soubory. Naučíme se textové soubory z našeho programu číst, vytvářet a modifikovat.

5. SQL

Optimializace výkonu a transakce

 • Indexy
 • Transakce
 • Partitioning
 • Databázový cluster

6. Python

I/O operace a výjimky

Rozšíříme naši znalost práce se soubory a souborovým systémem. Zároveň se podíváme na zpracování chyb a výjimečných stavů, které mohou v aplikaci nastat.

6. SQL

Propojení Pythonu a SQL

V této lekci se podíváme na vzájemné propojení relačních databází a jazyka Python.

7. Python

Pokročilá práce s datovými strukturami

Detailněji se podíváme na práci s datovými strukturami. Blíže se seznámíme s principy, na kterých fungují, a ukážeme si, jak v nich efektivně vyhledávat, filtrovat, řadit atd.

8. Python

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování (OOP) je v současnosti nejpoužívanějším způsobem, jak vytvářet a strukturovat kód. V první lekci se seznámíme se základními myšlenkami OOP. Vysvětlíme si pojmy jako je zapouzdření, třída nebo instance. Nabyté poznatky využijeme při tvorbě konzolové hry.

Nepovinné

Skupinové konzultace

Kurz bude doplněn o minimálně 2 skupinové konzultace, kde bude probíhat code review kódu účastníků, budou se probírat jejich otázky a jimi vybraná témata.

Nepovinné

Kariérní poradenství a příprava na pohovor

 • Kariérní poradenství
 • Pohovor na zkoušku
 • Revize životopisu a linkedin profilu


Profil absolventa

Absolvent kurzu ovládá základy programovacího jazyka Python, orientuje se v programátorské terminologii, je schopen řešit jednoduché algoritmické problémy a samostatně vytvářet aplikace malého rozsahu.

kurz Pythonu


Časté otázky

Kurz je vhodný pro každého, kdo má zájem o programování a chce se naučit jeden z nejpopulárnějších programovacích jazyků současnosti. Nejsou očekávany předchozí zkušenosti s programování. Nutností však je logické myšlení. Mezi účastníky kurzu mohou patřit absolventi technických oborů, kteří by rádi začali v IT, testeři, administrátoři a pracovníci supportu.

Python je jazyk s jednoduchou syntaxí a rostoucí oblibou napříč profesemi. Je využíván nejenom programátory, ale i automatizačními testery, datovými analytiky, odborníky na strojové učení a vědeckými pracovníky. V Brně je využíván např. ve firmě Kiwi, Red Hat nebo Thermo Fisher Scientific.

Kurz bude probíhat formou online výuky s živými lektory doplněné o nepovinné úkoly,testy dostupné v elearningu a skupinové i individuální konzultace. Veškeré materiály a záznamy z lekcí budou zveřejněny v našem elearningu.

Ano, platbu je možné rozdělit. Pokud máte takový požadavek, napište ho prosím do poznámky k přihlášce.

 • Výuka od zkušených lektorů
 • Přístup do elearningového systému s více než 100 příklady a testy
 • Online konzultace během práce na úkolech
 • Zapůjčení odborné literatury na dané téma
 • Příprava na pohovor
 • Certifikát o absolvování kurzu

Seznam termínů

Kdy:

Kde:

Cena:

Lektoři:

Pavel Beránek

Pavel Beránek

Vysokoškolský a středoškolský pedagog

Pavel má za sebou pestré zkušenosti z mnoha odvětví. Pavel vystudoval dva VŠ obory: Počítačové modelování a pedagogiku. Po studiu pracoval jako programátor a vědecký pracovník Akademie věd. V současnosti se plně věnuje pedagogické činnosti. Vedle kurzů pro nás učí programování na vysoké i střední škole. Více na pavelberanek.com .

Zdeněk Vais

Zdeněk Vais

Vedoucí programátor , Chyron Hego

Zdeněk programuje už od střední akoly. Od té doby si prošel cestou od programátora přes team leadera až k architektovi. Za tuto dobu vyvýjel velké finanční systémy, vědecké aplikace nebo například IoT řešení pro letadla.


Milan Suk

Milan Suk

Programator , Kiwi.com

Milan pracuje jako vývojář ve společnosti Kiwi. Mezi jeho koníčky patří bouldering a fyzika. V kurzu se bude věnovat především individuálním a skupinovým konzultacím.

Barbora Floriánová

Barbora Floriánová

Karierní poradce a recruiter , Logex

Bára našim účastníkům pomáhá s karierním poradentsvím a přípravou na pohovor. Vedle spolupráce s Bee IT pracuje jako recruiterka v IT firmě Logex.