Programování pro mládež

→ Detail kurzu
  

tvorba HER

  

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

VIDEOZÁZNAMY z výuky


Anotace:

Kurz je určený pro mládež ve věku 12 až 15 let a svoje účastníky provede základy programování v Pythonu. Kurz je veden zábavnou formou během níž se studenti naučí úvod do programování, základy syntaxe a algoritmického myšlení. Pro zpestření výuky bude kurz doplněn programováním elektroniky s využitím Raspberry Pi. Tempo výuky bude přizpůsobeno potřebám účastníků.


Předpoklady:

Základy logického myšlení a zájem o počítače a programování

Obsah kurzu

VÝUKA
ZÁBAVNOU FORMOU

Výuka je vedena zábavnou formou. Většina nové látky je graficky znázorněna. K procvičení probrané látky mají účastníci za úkol rozšiřovat či vytvářet nejrůznější hry nebo vykreslovat obrazce. Tempo výuky je přizpůsobenou účastníkům.

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

Kurz svoje účastníky proveden úvodem do programování a fungování počítače. Žáci jsou nenásilnou formou seznámeni s syntaxí jazyka Python a základy programování. Během kurzu účastníky pozvolna seznamujeme s nejběžnějšími algoritmy a programátorským/logickým myšlením.

PROGRAMOVÁNÍ ELEKTRONIKY

Pro zpestřední vyúky je kurz doplněn o programování elektroniky na hardwarové platformě Raspberry Pi. Žáci budou mít příležitost nejenom vytvářet klasické programy ale i rozblikat diody, vytvořit budík nebo chytrý teploměr.Časté otázky

Kurz bude probíhat formou online výuky s živými lektory doplněné o nepovinné úkoly a testy dostupné v elearningu. V případě když dojde k rozvolnění vládních opatření, můžou po dohodě některé lekce proběhnout prezenčně v naší učebně na ulici Starobrněnská.

Většina lekcí obvykle sestává z výkladu nové látky a následně jejího procvičení. Mezi tyto lekce jsou zařazeny lekce čistě procvičovací, kdy se neprobírá nová látka.

Naším cílem je přizpůsobit tempo výuky účastníkům a především pro ně kurz udělat poučným a zajímavým.

Ano, budeme vypisovat i navazující kurz pro mládež. Případně je možné si zapsat i některý z kurzů pro dospělé.

Python je jeden z nejpoužívanějších jazyků současnosti. Zároveň se jedná o jazyk s jednoduchou syntaxí, která jej činí vhodným pro začátečníky.

  • Výuka od zkušených lektorů
  • Videozáznamy z výuky
  • Přístup do elearningového systému s materiály k výuce
  • Zapůjčení odborné literatury na dané téma

Seznam termínů

Kdy:

Kde:

Cena:

Lektoři:

Adam Sedláček

Adam Sedláček

Adam studuje Fakultu informatiky VUT, kde se aktuálně zabývá problematikou evolučních algoritmů. Mezi jeho oblíbené programovací jazyky patří Python a C++. Vedle programování aktivně sportuje, věnuje se cyklistice a Taekwondu.


Zdeněk Vais

Zdeněk Vais

Engineering lead , Deltatre

Zdeněk programuje už od střední školy. Od té doby si prošel cestou od programátora přes team leadera až k architektovi. Za tuto dobu vyvíjel velké finanční systémy, vědecké aplikace nebo například IoT řešení pro letadla.

Poznámky:

Cena je uvedena ze 1 měsíc výuky.« Zpět