Programování pro mládež

→ Detail kurzu

Anotace:

Kurz je určený pro mládež ve věku 12 až 15 let a svoje účastníky provede základy programování v Pythonu. Kurz je veden zábavnou formou během níž se studenti naučí úvod do programování, základy syntaxe a algoritmického myšlení. Pro zpestření výuky bude kurz doplněn programováním elektroniky s využitím Raspberry Pi. Tempo výuky bude přizpůsobeno potřebám účastníků.


Předpoklady:

Základy logického myšlení a zájem o počítače a programování

Obsah kurzu

1. lekce

Úvod

V první lekci proběhne úvod do programování samotného. Řekneme si, co to programování vlastně je a jaké programovací jazyky existují. Představíme si nástroje, které budeme v průběhu kurzu potřebovat a rochodíme programovací jazyk Python.

2. lekce

Základy programování

V této lekci si ukážeme, jak vytvořit jednoduchý program pro příkazovou řádku. Vysvětlíme si základy logických operací nezbytných pro tvorbu každého programu.

3. lekce

Podmínky

Podmínky tvoří základní ovládací prvky každého programu. Cílem této lekce bude naprogramovat jednoduchou kalkulačku.

4. lekce

Cykly a želví logika

Posledním základním kamenem každého programu jsou cykly. Lekce účastníky provede různými typy cyklů v Pythonu a vše procvičí na vykreslování nejrůznějších obrazců a cest.

5. lekce

Funkce

Bez funkcí bychom museli psát stále stejný kód pořád dokola. V této lekce se naučíme funkce vytvářet i používat.

6. lekce

Procvičování

Budeme procvičovat vše, co jsme se doposud naučili. Navážeme na želví logiku z 4. lekce a pokusíme se náš program naučit vykreslovat složitější obrazce.

7. lekce

Datové struktury

Ukážeme si, jak v paměti reprezentovat proměnný počet dat a jak s nimi pracovat. Seznámíme se s datovými strukturami seznam, slovník a množina.

8. lekce

Textové řetězce

Jak v programu reprezentovat text a jakým způsobem s ním můžeme pracovat? To vše si ukážeme v této lekci.

 

9. lekce

Programování elektroniky

V této lekci se seznámíme s hardwarovou platformou Raspberry Pi a ukážeme si, jak ji ovládat pomocí Pythonu.

10. lekce

Programování elektroniky

Pokračujeme v programování elektroniky a rozšíříme projekt z předchozí lekce.

11. Lekce

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování (OOP) je v současnosti nejpoužívanějším způsobem jak vytvářet a strukturovat kód. V první lekci se seznámíme se základními myšlenkami OOP. Vysvětlíme si pojmy jako je zapouzdření, třída nebo instance. Nabyté poznatky využijeme při tvorbě konzolové hry.

12. Lekce

Hra

V závěrečné lekci využijeme vše, co jsme se doposud naučili a vytvoříme jednoduchou konzolovou hru.Časté otázky

Kurz bude probíhat formou online výuky s živými lektory doplněné o nepovinné úkoly a testy dostupné v elearningu. V případě když dojde k rozvolnění vládních opatření, můžou po dohodě některé lekce proběhnout prezenčně v naší učebně na ulici Starobrněnská.

Většina lekcí obvykle sestává z výkladu nové látky a následně jejího procvičení. Mezi tyto lekce jsou zařazeny lekce čistě procvičovací, kdy se neprobírá nová látka.

Naším cílem je přizpůsobit tempo výuky účastníkům a především pro ně kurz udělat poučným a zajímavým.

Ano, budeme vypisovat i navazující kurz pro mládež. Případně je možné si zapsat i některý z kurzů pro dospělé.

Python je jeden z nejpoužívanějších jazyků současnosti. Zároveň se jedná o jazyk s jednoduchou syntaxí, která jej činí vhodným pro začátečníky.

  • Výuka od zkušených lektorů
  • Videozáznamy z výuky
  • Přístup do elearningového systému s materiály k výuce
  • Zapůjčení odborné literatury na dané téma

Seznam termínů

Kdy:

Kde:

Cena:

út 23. 02. - 11. 05. 2021
15:30 - 17:30
online / Brno, Starobrněnská Cena do 01. 02.: 1 590 Kč
Standardní cena: 1 990 Kč
Přihlásit
čt 18. 02. - 06. 05. 2021
16:00 - 18:00
online / Brno, Starobrněnská Cena do 01. 02.: 1 590 Kč
Standardní cena: 1 990 Kč
Přihlásit

Lektoři:

Adam Sedláček

Adam Sedláček

Adam studuje Fakultu informatiky VUT, kde se aktuálně zabývá problematikou evolučních algoritmů. Mezi jeho oblíbené programovací jazyky patří Python a C++. Vedle programování aktivně sportuje, věnuje se cyklistice a Taekwondu.

Poznámky:

Cena je uvedena ze 1 měsíc výuky.« Zpět